Artiști orădeni din perioada interbelică

În Oradea, perioada interbelică este asimilată în zona culturală de artiști care aplică și răspândesc transformările civilizației de început de secol. Urbanitatea și evoluțiile perioadei interbelice sunt preluate cu discernământ sau implicate de intelectualitatea și artiștii orădeni. Artiști precum Tibor Ernő, Nicolae Irimie, Ioan Bușiția studiază în cadrul academiilor de artă cu renume în perioadă, întâlnesc artiști majori ai artei interbelice românești, călătoresc în țară și în afara acesteia și se întorc în Oradea unde lucrează și expun. Aceștia sunt remarcați de timpuriu.

Grafica românească are o ascensiune, remarcată fiind si la Oradea. Artiștii preiau teme din perioadă, opera lor transpunând scene de epocă în manieră modernă (ex. Influențele expresioniste în cazul lui Grünbaum Ernest). Tratate cu precizie, insistând asupra temei, graficienii interbelici orădeni aleg un discurs echilibrat al noilor influențe în artă.

 

Ioan Bușiția este un pictor care activează și la Oradea, recomandat fiind de istorici ai artei ca un artist stăpânind mijloacele de expresie. Cele două opere, Portretul Profesorului Victor Borlan și Portretul Doamnei Șorban de Cernești, sunt realizate prin experiența realismului.

Variete Europa de Fleischer Nicolae este o lucrare de grafică impusă de influențe expresioniste, ce remarcă prin culoare și compoziție tema, evidențiată prin titlu, autentică pentru perioadă. Cerșetorul, operă realizată de Grünbaum Ernest, admite desenul parcurs de percepțiile care aduc inovație în viața primei jumătăți de secol, și de această dată cu influențe ale expresionismului.

În cazul lui Nicolae Irimie, evidențiem apropierea lui de impresionism, remarcat fiind în acest sens tabloul cu titlul Peisaj pe malul Crișului. Crișul Repede, devenind un subiect predilect pentru artist, reprezintă în compoziții ample, sugerate de case și malul apei liniștit sau tumultuos, efectul unui cromatism exersat de tip impresionist. Alte teme precum Malul Mării sau Toamna sunt determinate de sugestie.

Leon Alex propune opera cu titlul Strigătul este realizată sub influențele expresioniste. Orașul, operă realizată de același artist, conține aprecieri care acoperă evoluția în grafica românească din a doua jumătate de secol.

Tibor Ernő expune mult la Oradea, oraș în care deține studioul. El a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase de la Budapesta, câștigând și oportunitatea de a fi participant la Salonul Oficial de la Paris în 1907. Opera sa este remarcată pentru calmul emanat, de asemenea pentru folosirea tehnicii impresioniste, propusă lectorului imaginii de către Tibor Ernő în pictura lui. Peisaj orădean este realizat de artist în tușe vibrate, profunzimea imaginii fiind realizată de tratarea podului peste Crișul Repede în tehnica amintită.