Anuare

Crisia

Anuarul Crisia este publicaţia Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Scopul declarat al revistei este acela de a publica rezultatele cercetărilor de istorie şi arheologie, prin studii şi materiale referitoare în principal la judeţul Bihor. Crisia este prin excelenţă o publicaţie locală, dar acest lucru nu a impietat şi nu impietează cu nimic asupra importanţei şi valorii periodicului. Prin valorificarea unor informaţii inedite şi interesante legate de istoria acestei părţi de ţară, aceasta şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea istoriografiei transilvănene. Materialele prezente în revistă au o dispunere pe epoci echilibrată.

În timp, în cei peste 40 de ani de existenţă, Crisia s-a remarcat în primul rînd prin constanţă. Puţine publicaţii de gen au avut apariţii anuale atît de sistematice precum anuarul orădean. Prin aceasta se dovedeşte încă o dată seriozitatea şi predispoziţia spre cercetare a colectivului de istorici al Secţiei de Istorie a muzeului orădean.

Arhiva Crisia

Biharea

Anuarul Biharea este publicaţia Secţiilor de Etnografie şi Artă a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea.

Încă de la apariţia sa, în 1973, aici au fost publicate număr de număr studii şi articole ce au vizat atît aspecte ale culturii şi civilizaţiei populare din Ţara Crişurilor (de la arhitectură la ocupaţii şi manifestări spirituale), cît şi diverse probleme de artă (de la stiluri şi şcoli de creaţie, pînă la operele şi personalitatea unor prestigioşi artişti din ţara noastră).

Prin valoarea studiilor publicate în toată această perioadă, prin consecvenţa apariţiilor sale, acest anuar a devenit o importantă sursă de documentare şi informare pentru orice specialist cu preocupări în domeniu din ţară sau străinătate

Arhiva Biharea

Nymphaea

Nymphaea, Folia Naturae Bihariae, este anuarul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. A fost fondată în anul 1973 de către prof. univ. dr. Sever Dumitraşcu, directorul de atunci al muzeului. Între anii 1973-1982 au apărut 10 volume (I-X), după care anuarul a fost sistat. În perioada 1984-1990, Nymphaea a fost publicată ca extras din Crisia (vol. XIV-XX), din 1991 anuarul reîncepînd să apară ca publicaţie autonomă, pînă în prezent fiind publicate volumele XXI-XXXI.

Anuarul abordează tematici diverse din domeniul ştiinţelor vieţii şi ale pămîntului (botanică, zoologie, geologie, paleontologie, speologie, protecţia mediului etc.), precum şi probleme legate de managementul patrimoniului muzeal, dar au fost publicate şi cîteva articole din domeniul pisciculturii şi horticulturii.

Din anul apariţiei şi pînă în prezent anuarul şi-a cîştigat peste 150 de parteneri de schimb atît din ţară, cît şi din străinătate, în ultimii ani numărul acestora indicînd o tendinţă de creştere. În vederea unui impact mai larg asupra comunităţii ştiinţifice internaţionale o parte din articole sînt publicate într-o limbă de circulaţie internaţională (de obicei engleză).

Arhiva Nymphaea