Biblioteca Muzeului Țării Crișurilor

În cadrul Muzeului Țării Crișurilor funcționează o bibliotecă specializată, cu circuit închis, numărând în jur de 40.000 de volume. Colecția bibliotecii cuprinde cărți din domenii de activitate precum: istorie, arheologie, numismatică, etnografie, artă, conservare și restaurare, muzeologie generală și științele naturii. Din această colecție fac parte și publicațiile apărute sub egida Editurii Muzeului Țării Crișurilor – autori fiind specialiști de la Muzeul Țării Crișurilor și nu numai -, colecția de anuare a muzeului (revistele Crisia, Biharea și Nymphaea), precum și publicații apărute sub coordonarea unor personalități și oameni de cultură din Bihor.

Fondul de periodice curente cuprinde publicații de specialitate editate de instituțiile partenere din țară (muzee, universități și instituții academice) și străinătate, la care se adaugă cărțile curente provenite în cea mai mare parte din schimb interbibliotecar, apoi din donații și achiziții. Amintim aici: donația doamnei Tereza Mózes – 2373 buc., cărți din biblioteca personală a domnului dr. Ioan Crișan – 569 buc., donația familiei Roșu – 856 buc, donația domnului dr. Budaházy István– 299 buc.

Principalul obiectiv al bibliotecii este de a constitui, organiza, și a dezvolta colecții de cărți și publicații de specialitate pentru a susține activitățile de informare și cercetare desfășurate de personalul muzeului, în special muzeografi și cercetători. De asemenea, biblioteca este deschisă pentru cititorii din exteriorul instituției, publicațiile putând fi consultate gratuit, doar la sala de lectură a bibliotecii,de luni până vineri între orele 08:00 – 16.00.

Fondul de carte poate fi consultat accesând link-urile următoare:

Registru Artă

Registru Istorie

Registru Etnografie

Registru Mozes

Registru Budahazy

Registru Drimba

Menționăm că publicațiile din domeniul științelor naturii sunt în curs de reorganizare.

Persoana de contact: Andreea Pop – bibliotecar / biblioteca@mtariicrisurilor.ro.