BLENDING ARTS: READING A PAINTING

Proiectul de față este un parteneriat încheiat între Universitatea Emanuel Oradea, licee din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor. Acest proiect presupune organizarea unui calendar de întâlniri la secția de artă a Muzeului pentru a citi un tablou ca exercițiu de Vorbire Creativă  pentru liceeni de la următoarele licee din Oradea: Liceul Teoretic Ady Endre, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național Iosif Vulcan, Colegiul Național Emanuel Gojdu, Colegiul Economic Partenie Cosma, Liceul Teologic Baptist Emanuel, Liceul Teologic Penticostal Betel, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea.

Proiectul își propune încurajarea și dezvoltarea creativă a elevilor, dezvoltarea interesului studenţilor şi liceenilor pentru dezbateri şi argumentări culturale, crearea unui mediu de cooperare culturală între dascăli, studenți și liceeni. De asemenea, se dorește a fi un exercițiu de inițiere în lumea artei, de încurajare a tinerilor să aibă convingeri proprii, să înțeleagă pictura și de a le deschide apetitul pentru vizitarea muzeelor, nu ca o obligație, ci ca un loc  de meditație și recreere.

Proiectul încurajează fiecare licean în parte să vorbească, ajutându-l să-şi depășească barierele timidității, să-şi formeze o gândire creativă, să se implice activ în viața comunității. Se dorește asigurarea unui mediu plăcut, care să contribuie la formarea gândirii creative și la un schimb cultural între liceeni, studenți, profesori și muzeografi.

Proiectul ce se întinde pe o durată de 8 luni, iar întâlnirile au loc la Muzeul Țării Crișurilor o dată pe lună.

Echipa de proiect:

Prof.univ.dr.Magda Danciu, Universitatea Emanuel Oradea – coordonator de proiect

Conf.univ.dr. Oana Ecaterina Brînzaş, Universitatea Emanuel Oradea – membru de proiect

Lavinia Ungureanu, Muzeul Ţării Crişurilor, muzeograf (pedagogie muzeală) – membru de proiect

Corina Georgiţă, Muzeul Ţării Crişurilor, muzeograf (pedagogie muzeală) – membru de proiect

Dacian Coita, Asociaţia Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor, preşedinte – membru de proiect

Florina Ciure, Asociaţia Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor – membru de proiect

Indig David, Asociaţia Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor – membru de proiect

Agata Chifor, Asociaţia Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor – membru de proiect

Simina Ştef, Asociaţia Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor – membru de proiect