Expoziţia Donaţia Iosif Fekete (colecţia Muzeului Ţării Crişurilor)

DIN TEXTUL DONAȚIEI IOSIF FEKETE

– fragment –

” (…) Zămislirea tuturor lucrărilor mele din perioada postbelică este legată de viaţa trăită la Oradea, de raporturile multiple, sufleteşti şi de altă natură, statornicite între mine şi locuitorii oraşului. Pornind de la sentimentul acestei puternice şi vitale legături, în momentul în care activitatea mea este încununată prin această retrospectivă, dorinţa mea este de a dărui acelora printre care trăiesc, o mare parte din creaţia mea.Donez Muzeului Ţării Crişurilor, 41 dintre cele mai bune lucrări alese pentru prezenta retrospectivă care, împreună cu lucrările existente deja în posesia Muzeului Ţării Crişurilor să alcătuiască colecţia unui mic muzeu de sculptură. În cadrul acestui act de donaţie şi acceptare a donaţiei, nădăjduiesc că se va găsi soluţia cea mai bună pentru ca această dorinţă a mea să-şi găsească cît mai curînd  o posibilitate de realizare concretă, astfel încît să trăiesc satisfacţia de a vedea cu ochii mei cum roadele muncii mele sînt puse în slujba cetăţenilor Oradiei şi a vieţii cultural-artistice a oraşului.Lucrările donate se vor păstra în bloc numai la Muzeul din Oradea.Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Bihor împreună cu Muzeul Ţării Crişurilor se obligă să organizeze în cadrul muzeului o expoziţie permanentă cu lucrările donate de sculptorul Iosif Fekete. (…)”