A több évszázados múlttal rendelkező nagyváradi vár, mára Közép-Európa egyik legszebb olaszbástyás későreneszánsz erődje. Várad első írásos említése 1113-ból származik, viszont a város mai területén már az őskorból, bronzkorból, vaskorból és dák időszakból település nyomait fedezték fel. A vár a középkor folyamán fontos vallási – Római Katolikus Püspöki székhely, kulturális és gazdasági központtá alakult.

Tekintettel a történelmi emlékmű egyediségére, melyben a múzeum műkődik, a vártörténeti részleg a leglátványosabb termekben kapott helyet. E részlegen belül, eddig több kiállítás volt szervezve, melyek a vár történelmét mutatták be, (a három építkezési fázissaival – román, gótikus és reneszánsz stílús), a román és gótikus székesegyház, a reneszánsz fejedelmi palota; figyelembe vettük a vár fénykorat, a reneszánsz és a humanizmus korából, azt a korszkot amikor az erdély fejedelemség védelmi bástyát jelentett az oszmán veszéllyel szemben; nem maradt ki a térség török jelenlétének időszaka sem, a 18. század végétől az osztrák „felszabadítás”, a „leghosszabb” kuruc támadás, a habsburg időszak, a vár szerepe az 1848-1849 forradalom idején vagy a 20. század elejen.

Az elmúlt években végzett régészeti feltárások során számtalan lenyűgőző építészeti kőtöredék került elő. Ezekből jött létre a lapidárium. A kiállított kőfaragványokon keresztül betekintést nyerhetnek a látogatók a váradi vár építkezési fázisaiba, ahol román kori, gótikus és reneszánsz kori faragványok is láthatóak. A kiállításban szerepelnek boltozati tartóoszlopok, boltozati borda töredékek, ajtó- és ablakkeret töredékek, sírkővek. Eredeti helyén látható a gótikus székesegyház nyugati bejárata (ahol I. (Szent) László magyar király (1077-1095), Luxemburgi Zsigmond magyar király (1387-1437) és német római császár (1433-1437) van eltemetve), valamint a Kisebb Szűz Mária templom (román és gótikus építkezési fázisa).  

A B épületszárny földszinti részén található a múzeum régészeti parkja. Három teremben a Boldogságos Szűz Mária kisebb templomának romjai látható, melyet a 12. században építettek, majd az 1241-es tatárjárás idején súlyos károkat szenvedett. Ezt követően újjáépítették, így a gótikus székesegyház mellett ez volt a második templom a középkori püspöki vár területén. A 16. században Báthori István erdély fejedelem parancsára lebontották, az építőkőveit felhasználták a külső várfal építésére, majd a 17. században helyére építik a fejedelmi palota délnyugati szárnyát.

A B épületszárny utolsó termében kapott helyett a „Templomok a palotában” című állandó kiállítás, az itt bemutatott régészeti tárgyak a 2012-2015 között zajló feltárások során kerültek elő. A 11-19. századból származó tárgyak között szerepelnek: 11-13. századi edénytöredékek, ezüst pénzérmék, pipák, 16-18. századi kályhacsempék és 19. századi edények.

A Nagyváradi Városi Múzeum a nagyváradi várban, az Emanuil Gojdu 39-41 szám alatt található. Kiállító terei a fejedelmi palota A és B épületszárnyban található.

 

A Nagyváradi Városi Múzeum célja, hogy figyelembe helyezze a vár és város történelmét múzeális, tudományos és oktatási szempontból is.

Jelenleg több állandó kiállítással rendelkezik, mely egyre nagyobb érdeklődést mutat a látógatók körében: Nagyváradi fotózás története/”Ștefan Tóth István” Technikai és fotóművészeti gyűjteménye, a nagyváradi vallási felekezet egyháztörténeti kiállításai, az első világháborúnak és Traian  Moșoiu tábornoknak szentelt kiállítás , a kommunista időszak Nagyvárad történelmében, vagy a diszkó a 20. század 70-90-es éveiben etc.

A művészeti és fototechnikai gyűjtemény hat teremben tekinthető meg, mely legkevesebb mint 500 tárgyat mutat be a Tóth István nagyváradi fotográfus gyűjteményéből. Négy évtizeden keresztül gyűjtőtte össze a fényképészet igaz történetét.

Két érdekes kiállítás nyújt betekintést a kommunista rezsim időszakába. Az első kiállítás bemutattja azon átalakulásokat, melyeken Nagyvárad esett át ezen időszakban az ipari, városi, iskolai és kórházi stb. infrastruktúra szempontjából, 1989 decemberéig bezárolag. A másik kiállítás az akkori fiatal nemzedék egyik legnagyobb szorakozási lehetőségét, a diszkót mutatja be. A kiállításban szerepel több féle magnetofon, kazetta, és verses fűzet a DJ feljegyzéseivel.

Mivel az idő múlásával a város többvallású és püspök székhely (római katolikus, görög katolikus, ortodox, református), ezért nagyobb teret biztosítottunk ezen gyűlekezetek történelmének bemutatására.

Cím:

Emanuil Gojdu piac, 39-41 sz., 410067, Nagyvárad, Bihar megye
Tel: 0771 741 331
E-mail: contact@mtariicrisurilor.ro

Nyitvatartás:

HÉTFO – ZÁRVA

KEDD – VASÁRNAP:
ÁPR 1 – OKT 31: 10.00 – 18.00
NOV 1 – MÁR 31: 9.00 – 17.00

Utolsó belépés: zárás előtt 60 perccel.

Jegyárak:

Állandó kiállítás
Felnőttek: 15 lei/fő
Gyerekek, tanulók, egyetemisták, nyugdíjasok: 5 lei/fő

A Leonardo da Vinci kiállítás:
10 lei/fő

Ingyenes belépésre jogosultak:

4 éven aluli gyerekek, intézetben nevelkedő gyerekek, háborús veteránok, fogyatékkal élők, az országos múzeumi hálózat dolgozói és nyugdíjasai számára a belépés minden kiállításra ingyenes.