Belső lépcsők

A Körösvidéki Múzeum 2020. november 13-tól egy olyan kiállítást kínál Önnek, amely Kerekes Gyöngyi képzőművész, a Bihari Képzőművészek Egyesülete tagjának az évek során elkészült legreprezentatívabb alkotásaira hívja fel a figyelmet. „Belső lépcsők” címmel a kiállítás 69 különböző műfajú alkotást mutat be, a vegyes technikával készült installációktól és rajzoktól kezdve a színes festékkel vagy vászonnal, akrillal készült akvarellekig és festményekig.

A „Belső lépcsők” öt alkotóciklusba csoportosított művekből áll, amelyek Kerekes Gyöngyi képzőművész egész pályafutását lefedik. A „Herbárium” 1988-1991 között készült műveket tartalmaz művészi fiatalságról és a gyermekkori emlékeken keresztül történő önfelfedezésről, ahogyan a művész is vall arról, hogyan ragadtatta el „a természettel való kapcsolat: ég, föld, szél, eső, növények, virágok, színek”, és amikor „ ösztönösen érezte nagyságukat, a fennköltet”.

„Az egyensúly keresése” címet viselő második ciklus az 1992-1994 közötti alkotásokat mutatja be, amikor a művész szimbólumokkal fejezte ki az örök emberi témákat, a „maximális felszabadulást, a szabad létezés megélését a rajzlap plasztikus terében”, ahogy ő maga is meghatározta.

A „Változások könyve”, a teremtés harmadik ciklusa, 1997 és 1999 között, mind technikailag, mind tematikailag új kifejezési módokat hoz.

A „Spirituális kertek − Íriszek” sorozat a 2000-2017 közötti időszakot fedi le, amikor az íriszek a művész legtöbb munkájában jelen vannak, és a kör szimbolikája révén az örökkévalóság szimbólumává válnak.

A „Belső lépcsők” című, 2020-ban készült munka öt darabból áll. A kompozíciók sötétebb, mélyebb, drámai színárnyalatokból indulnak ki, és fokozatosan derülnek fel. A kompozíciót egyesítő szín a lila, a színskála legerősebben vibráló színe.

Kerekes Gyöngyi Marosvásárhelyen született, tanulmányait követően Nagyváradon él és dolgozik. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetben szerzett diplomát (1983) ruhatervezés szakon, 1990 óta a Romániai Képzőművészek Egyesületének tagja, 1992 óta a Magyarországi Grafikusok Egyesületének tiszteletbeli tagja. Kezdettől fogva felívelő művészi karrier állt előtte, műveit az ország 24 csoportos kiállításán és további 20 külföldi − Magyarország, Lengyelország, Korea, Szlovákia, Hollandia, Franciaország, Svédország, Szlovénia, Spanyolország, Olaszország és a Moldovai Köztársaság − kiállításon mutatták be. Ez a kiállítás Kerekes Gyöngyi képzőművész ötödik egyéni kiállítása, ugyanakkor hetedik alkalommal látjuk vendégül a Körösvidéki Múzeumban.

A „Belső lépések” című kiállítás 2021 januárjáig megtekinthető a Körösvidéki Múzeumban.