Évkönyvek

Crisia

A Crisia évkönyv a nagyváradi Körösvidéki Múzeum történelmi részlegének kiadványa. A folyóirat kimondott célja a történelmi és régészeti kutatások eredményeinek publikálása, elsősorban Bihar megyére vonatkozó tanulmányok és egyéb anyagok révén. A Crisia helyi kiadvány, ám ez semmiben nem csökkentette és nem csökkenti a periodika értékét. Az ország ezen részére vonatkozó újszerű és érdekes információk továbbadásával jelentősen hozzájárul az erdélyi történetírás fejlődéséhez. A publikált anyagok tematikái kiegyensúlyozottan oszlanak meg a történelmi korok között.

A Crisiát több mint 40 éves fennállása alatt elsősorban az állandóság jellemezte. Kevés kiadvány büszkélkedhet olyan kiszámíthatóan rendszeres megjelenéssel, mint a váradi évkönyv. Ez a tény újabb bizonyítéka a váradi múzeum történelmi részlegén dolgozók komolyságát és a kutatás iránti elkötelezettségét.

Legutóbbi számok.

Biharea

A Biharea  a Körösvidéki Múzeum néprajzi és művészeti részlegeinek évkönyve.

1973-as indulása óta a lapban számos, a Körösök vidékének népi kultúráját (építészettől a mesterségeken át a vallási hagyományokig) bemutató, illetve különböző művészeti stílusokkal és irányzatokkal, jelentős hazai művészszemélyiségek alkotásaival kapcsolatos kérdéseket felvető kutatás és cikk került publikálásra.

Az évtizedek során közölt tanulmányok minőségének, illetve a megjelenés rendszerességének köszönhetően a kiadvány megbízható tájékozódási pont és fontos dokumentációs forrás minden, a téma iránt érdeklődő hazai vagy külföldi szakember számára.

Nymphaea

A NymphaeaFolia Naturae Bihariae a nagyváradi Körösvidéki Múzeum természettudományi részlegének évkönyve. A lapot 1973-ban alapította dr. Sever Dumitraşcu egyetemi tanár, a múzeum akkori igazgatója. 1973 és 1982 között 10 kötete jelent meg, ezt követően az évkönyv kiadását felfüggesztették. 1984 és 1990 között a Crisia kivonataként jelent meg (14–20. kötet), 1991-től pedig ismét különálló kiadványként folytatódott a publikálása. Mára a 31. kötetnél tart.

Az évkönyv az élet- és földtudományok területéhez tartozó változatos tematikájú írásokat közöl (botanika, zoológia, őslénytan, barlangtan, környezetvédelem stb.), emellett foglalkozik a múzeumi gyűjtemény kezelését érintő kérdésekkel, de haltenyésztéssel és kertészettel kapcsolatos cikkek is jelentek már meg benne.

Első megjelenésétől napjainkig az évkönyv több mint 150 partneri kapcsolatot kötött az országon belül és külföldön, az együttműködők száma pedig folyamatosan nő. A cikkek egy részét a jobb nemzetközi láthatóság érdekében valamelyik világnyelven (általában angolul) tesszük közzé.