KULTURÁLIS NEVELÉSI PROJEKT - BLENDING ARTS: READING A SCULPTURE

În ianuarie 2021 a început derularea proiectului Blending Arts: Reading an Artifact, care este un parteneriat încheiat între Universitatea Oradea, licee din Oradea, Muzeul Țării Crișurilor și Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor”.

Acest proiect presupune organizarea unor întîlniri (în condițiile actuale au loc online, pe Platforma Zoom) cu elevi de la licee din Oradea, în cadrul cărora se fac exerciții de vorbire creativă având ca temă un artefact din patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor. Proiectul se desfășoară în limba engleză.

Acest proiect este compusă din dascăli, muzeografi, studenți și elevi, cei din urmă fiind principalii beneficiari ai acestui program.

Echipa de proiect:

Prof.univ.dr. Magda Danciu, Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor” – coordonator de proiect;

Dr. Ciure Florina, Muzeul Ţării Crişurilor, muzeograf – membru de proiect;

Lavinia Ungureanu, Muzeul Ţării Crişurilor, muzeograf (pedagogie muzeală) – membru de proiect;

Dr Ronald Hochhauser, Muzeul Ţării Crişurilor, muzeograf – membru de proiect;

Dacian Coita, Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor”, preşedinte – membru de proiect;

Lect.univ.dr. Giulia Suciu, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea – membru de proiect.

Licee participante:

Liceul Teoretic „Ady Endre”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”, Colegiul Naţional „E. Gojdu”, Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu, ”Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”.

Proiectul se va finaliza în decembrie 2021. Toate întâlnirile se vor desfășura exclusiv online.