Történeti tár

A Történelmi Tár az alábbi gyűjteményekkel rendelkezik:

Az iratgyűjtemények az állam, oktatási és kulturális intézmények, bankok, vállalatok vagy magánszemélyek által kibocsátott okiratokat tartalmaznak. A dokumentumoknak kiemelkedő értékük van a térség középkori, modern és kortárs történelmének rekonstruálása szempontjából. Említésre méltók az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc, az első világháború, az 1918-as egyesülés, illetve a második világháború történetével kapcsolatos eredeti okiratok.

A fényképgyűjtemény legkorábbi darabjai a 19. század 60-as éveiből származnak. A gyűjtemény tartalmaz számos Nagyváradon és más településeken készült életképet is, amelyek némelyike mára megsemmisült műemlékeket és épületeket ábrázol, de megtalálhatók köztük képeslapok és családi fotók is. A kollekció nemcsak dokumentum jellegénél fogva, hanem fotótörténeti szempontból is fontos, hiszen a 19. század 60-as éveinek elejéről származó, a kor technológiájával készült darabokat is magában foglal.

A történelmi tervrajzok, térképek és grafikák gyűjteménye 16–19. századi, Nagyváraddal és Bihar megyével, illetve a közép-európai régióval kapcsolatos metszeteket, lenyomatokat, rajzokat és atlaszokat tartalmaz.

Kiemelkedő jelentőségű az intézmény történelmével kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye, amelyben a nagyváradi muzeális intézmény kialakulása és fejlődése követhető nyomon 1872-től napjainkig.

Fegyvergyűjteményünkben hidegfegyverek és kiegészítők, illetve középkori, modern és kortárs tűzfegyverek egyaránt megtalálhatók.

A régikönyv-gyűjtemény elsősorban külföldről származó, 16–18. századi, történelmi és vallási tárgyú könyveket tartalmaz, de megtalálhatók benne hasonló tematikájú, 17–18. századi román könyvek is. Kiemelt fontosságú három, 1643 és 1661 között Nagyváradon nyomtatott kötet, köztük a híres Váradi Biblia (1660–1661).

A modern és kortárs tárgyak között említésre méltók a régi órák, hangszerek és zeneszerszámok, illetve egyéb berendezések (fényképezőgépek, írógépek, fonográf, vetítőgép stb.). Kiemelkedő jelentőségű az Aurel Lazăr-emlékgyűjtemény, illetve a patikatörténeti gyűjtemény. Mindehhez hozzáadódik a régi használati tárgyak gazdag és változatos palettája.

Fotógaléria