ISTORIE

Secţia de Istorie deţine următoarele colecţii:

Colecţiile de documente conţin documente emise de oficialităţile statului, de instituţii de învăţământ şi de cultură, de instituţii bancare, de întreprinderi economice, dar şi de persoane particulare, cu o valoare deosebită pentru reconstituirea istoriei medievale, moderne şi contemporane a acestui spaţiu geografic. Amintim documentele referitoare la revoluţia din 1848-1849, la Primul Război Mondial şi Unirea din 1918, la evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial.

Colecţia de fotografie istorică, cu piese începînd din anii ’60 ai secolului XIX şi pînă azi, ilustrează realităţi din Oradea şi alte localităţi, unele reprezentînd clădiri şi monumente astăzi dispărute, cărţi poştale ilustrate, fotografii de familie. Colecţia este importantă din punct de vedere documentar, dar şi din punct de vedere al istoriei fotografiei, conţinînd fotografii timpurii din anii ’60 ai sec. XIX, fotografii realizate în tehnici speciale etc.

Colecţia de planuri, hărţi şi grafică istorică conţine stampe, gravuri, desene, hărţi şi atlase vechi din secolele 16-19, cu referire la Oradea şi Bihor, dar şi la un spaţiu mai larg, în principal central-european.

O colecţie deosebită este aceea de istoria instituţiei, care cuprinde documente deosebit de valoroase cu privire la începuturile şi evoluţia instituţiei muzeale orădene începând de la 1872 până la zi.

Colecţia de arme cuprinde atît arme albe şi accesorii, cît şi arme de foc din epoca medievală, modernă şi contemporană.

Colecţia de carte veche cuprinde în principal carte veche străină din secolele XVI-XVIII, mai ales cu tematică istorică şi religioasă, dar şi carte veche românească de sec.XVII-XVIII, cu aceeaşi tematică. Menţionăm ca piese de excepţie trei tipărituri din perioada 1643-1661 aparţinînd vechii tipografii din Oradea, dintre care una fiind celebra Biblie tipărită în 1660-1661.

Dintre obiectele de epocă modernă şi contemporană menţionăm ceasurile, instrumentele şi aparatele muzicale vechi, precum şi aparatura veche (aparate de fotografiat, maşini de scris, fonograf, aparat de proiecţie cinematografică etc.). O menţiune aparte pentru colecţia memorială Aurel Lazăr şi pentru colecţia de istoria farmaciei. La toate acestea se adaugă o gamă foarte largă şi diversă de obiecte de uz cotidian.

Galerie foto