"Mașinile" lui Leonardo Da Vinci

Din 17 martie 2018, la noul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor (Str. Armatei Române nr.1/A) sînt expuse 45 de maşini inventate sau proiectate de Leonardo da Vinci. Toate cele 45 de obiecte sînt realizate din lemn şi respectă pînă în ultimul amănunt schiţele din caietele lui Leonardo da Vinci. Fiecare model din cadrul expoziţiei este însoţit de o copie a schiţei originale şi de detalii cu privire la aplicaţiile gîndite de da Vinci pentru fiecare invenţie în parte.

Durata unei vizite a expoziţiei este estimată la jumătate de oră şi se face fără ghidaj, deoarece există panouri explicative, cu precizarea că, în afara sălilor cu exponate, mai poate fi vizionat un film de cca. 30 min despre Leonardo da Vinci şi cu proiecţiile 3D ale tuturor machetelor realizate după schiţele lui Leonardo da Vinci (inclusiv ale celor care nu sînt expuse la noi). De asemenea, există o altă sală unde vizitatorii pot obţine informaţii în plus (în engleză sau italiană) despre Leonardo da Vinci, despre mecanismele inventate de acesta, prin accesarea unor computere puse la dispoziţia lor.

În cadrul expoziţiei propriu-zise sînt expuse 15 machete, marcate corespunzător, cu care vizitatorii pot interacţiona în mod direct (le pot manevra, se pot juca cu ele, le pot pune în funcţiune), aceste aplicaţii practice dîndu-le posibilitatea de a înţelege mai profund şi de a asimila mai temeinic diverse informaţii despre legi ale fizicii, despre mecanisme etc.

Grupurile (min.15 persoane, max. 30 persoane) pot intra doar cu programare prealabilă care se poate face la numărul de telefon şi fax: 0259/479918, între orele 9.00-15.00. Programările sînt stabilite din jumătate în jumătate de oră pentru a se evita aglomeraţia, începînd cu ora 10.00, iar ultima intrare va fi permisă cu jumătate de oră înainte de închiderea programului muzeului.  Persoanele care nu fac parte din grupuri ca cele menţionate mai sus, pot vizita expoziţia fără programare, respectînd însă orele de vizitare.

Venind în întîmpinarea solicitărilor de la şcolile din Oradea şi Bihor pentru a vizita expoziţia “Maşinile” lui Leonardo da Vinci în cadrul săptămînii Şcoala altfel, conducerea Consiliului Judeţean Bihor şi cea a Muzeului Ţării Crişurilor au decis să stabilească un preţ promoţional la grupurile de elevi (format din minimum 15), respectiv de 4 lei. Scopul acestei reduceri este de a face cît mai accesibilă această expoziţie tuturor elevilor interesaţi din Oradea, dar mai ales din judeţ, pentru a vedea şi cunoaşte în profunzime invenţiile unui geniu al umanităţii care acum sînt expuse la Oradea.

Grupurile care vor veni în cadrul săptămînii Şcoala altfel vor trebui să aibă asupra lor o adresă din partea direcţiunii şcolii, prin care se certifică derularea evenimentului amintit în săptămîna respectivă.

În rest: Preţul biletelor: 12 lei – adulţi; 6 lei – elevi, studenţi, pensionari.

Intrarea este gratuită pentru copiii pînă la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 17 martie – 10 iunie 2018.

Vă aşteptăm cu drag la Muzeul Ţării Crişurilor!