Inaugurarea Muzeului Memorial „Ady Endre” a avut loc la 26 mai 1955. Crearea acestui muzeu la Oradea se justifică prin legăturile strînse ale poetului cu oraşul de pe Crişul Repede. Cei patru ani de activitate jurnalistică s-au dovedit determinanţi în formarea personalităţii sale. „Oradea şi Nagyváradi Napló (Jurnalul Orădean) au constituit zenitul vieţii şi energiilor mele”, a declarat poetul însuşi într-un articol publicat la 3 octombrie 1912.

Poetul s-a ataşat de Oradea prin prieteniile sincere şi durabile legate aici, prin muza sa, Léda, şi prin mişcarea literară novatoare A Holnap (Mîine), al cărei stindard incontestabil a fost.

Oradea s-a aflat întotdeauna în avangarda mişcării de promovare a personalităţii marelui poet maghiar. Imediat după moartea poetului, în februarie 1919, la Oradea s-a înfiinţat prima societate Ady, printre scopurile căreia figura şi strîngerea şi păstrarea documentelor şi relicvelor referitoare la poet.

În 1942, din bani publici, oraşul a cumpărat de la Rozsnyay Kálmán renumita colecţie Ady, cu scopul amenajării unui muzeu memorial. Din cauza războiului, realizarea acestui deziderat a fost amînată, iar colecţia, păstrată în clădirea Primăriei, a suferit pierderi serioase.

Prin Decizia Sfatului popular regional Oradea, din ianuarie 1955, s-a creat baza juridică a înfiinţării Muzeului Memorial „Ady Endre”. Între timp, prin Hotărîrea Ministerului Culturii, colecţia din Zalău, donată în 1935 de mama poetului Gimnaziului din Zalău, a fost transferată la Oradea.

Aceste două colecţii au stat la baza patrimoniului muzeului memorial. În organizarea acestuia, un rol important l-a avut scriitorul orădean Tabéry Géza, unul din foştii prieteni ai lui Ady.

Muzeul este găzduit de clădirea fostei cafenele „Müller”, deosebit de populară la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Construcţia iniţială, finalizată în 1869 în piaţa din faţa sediului Prefecturii Bihor, şi-a căpătat forma actuală în cursul reconstrucţiei din 1895. Acest cochet local, cu terasă, a fost un loc preferat de tînărul Ady, nu numai pentru a petrece ci, conform uzanţelor vremii, pentru a şi lucra. Potrivit tradiţiei, în sezonul estival, în colţul din dreapta al terasei se afla masa lui, pe care a redactat multe dintre reportajele şi articolele sale.

În actuala expoziţie accentul cade pe prezentarea vieţii şi activităţii orădene a lui Ady, materialul expus prezentînd în principal munca de publicist şi în cadrul mişcării literare „A Holnap”.

Fotografie de Aladár Székely

Expoziţia este completată şi cu date esenţiale referitoare la celelalte momente ale vieţii şi carierei sale, petrecute la Mecenţiu, Carei, Zalău, Debreţin şi, de asemenea, Paris, Budapesta, Ciucea.

Noua expoziţie de bază a muzeului reconstituie, în cele două încăperi laterale, atmosfera redacţiilor şi cafenelelor acelor vremuri. Demersul nostru este justificat şi de faptul că în perioada respectivă actuala clădire a muzeului îndeplinea funcţia de cafenea.

Muzeul Memorial încearcă să reliefeze mediul cultural şi social, cosmopolit şi dinamic al Oradiei, unde Ady a trăit, a lucrat, a iubit şi a suferit.

Muzeul Memorial “Ady Endre” deţine următoarele colecţii:

Colecţia de volume din opera scriitorului conţine diferitele ediţii ale operelor poetice, publicistice şi de proză, ale lui Ady, apărute atît în timpul vieţii poetului, cît şi după moartea sa. Cele mai valoroase exemplare sînt ediţiile princeps, dintre care unele poartă dedicaţia autorului. În această colecţie se includ şi volumele de traduceri din opera lui Ady în diverse limbi, apărute de-a lungul anilor. Tot aici se încadrează vasta bibliografie de referinţă privind viaţa şi activitatea poetului (biografii, studii, comentarii etc.). Viziunea asupra personalităţii poetului se completează cu o bogată colecţie de articole de presă (peste o mie) adunate în peste 90 de ani.

Colecţia de documente se compune din diverse tipărituri (programe, invitaţii etc.) care atestă interesul şi recunoştinţa posterităţii faţă de personalitatea lui Ady Endre, recepţionarea mesajului ideatic al operei sale în perioade istorice succesive, materializate prin manifestări cultural-literare evocatoare, seri literare, simpozioane, recitări de poezii, spectacole artistice, înfiinţarea muzeului memorial, inaugurarea statuii lui Ady, acordarea numelui său unor şcoli sau străzi.

Colecţia de manuscrise cuprinde manuscrisele lui Ady: scrisori, cărţi poştale adresate unor personalităţi apropiate poetului, articole şi poezii semnate, alte manuscrise provenite de la membrii societăţii literare “A Holnap” şi prieteni apropiaţi ai poetului. În această colecţie este inclusă şi vasta corespondenţă a membrilor familiei Ady, cît şi cea purtată între diverşi cercetători ai operei lui.

Colecţia de periodice. În patrimoniul muzeului se regăsesc numeroase reviste literare apărute de-a lungul secolului XX. Dintre acestea se detaşează colecţia aproape completă a revistei “Nyugat” (“Occidentul”), care a fiinţat între anii 1908-1937 şi este considerată cea mai importantă revistă literară maghiară din secolul trecut. Ady a fost de la început colaboratorul, apoi redactorul revistei pînă la moartea sa (1908-1919).

Menţionăm şi alte reviste, printre care: “Jövendő” (1903), “Igaz Szó” (1958-1974), “Korunk” (1957-1974), “Utunk” (1965-1966, 1971-1974), “Familia” (1971-1974) etc.

Colecţia de fotografii conţine fotografiile poetului din diferite perioade ale vieţii sale, ale membrilor familiei Ady, ale profesorilor tînărului Ady. Aici se regăsesc şi fotografiile unor colegi de redacţie şi ale prietenilor poetului. Alte fotografii imortalizează locuri, clădiri legate de viaţa şi activitatea poetului sau mărturii ale recunoştinţei posterităţii faţă de personalitatea sa: statui, plăci comemorative etc.

În patrimoniului muzeului se află şi o valoroasă colecţie de fotografii vechi, provenite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Galerie foto

Adresa:

Parcul Traian nr.1, cod.410033 Oradea, jud. Bihor tel.: 0771 742 846,

e-mail: contact@mtariicrisurilor.ro

Orar:

Luni – Închis

Marţi - Duminică:
1 APRILIE - 31 OCTOMBRIE: 10.00 - 18.00 1 NOIEMBRIE - 31 MARTIE: 9.00 - 17.00

Ultima intrare în expoziție se face cu 30 min. înainte de ora de închidere

Preț bilete:

Adulţi: 10 lei/pers.

Copii, elevi, studenţi, pensionari: 5 lei/pers.

Taxă ghidaj pentru grupuri de minimum 15 persoane – Adulți: +10 lei/bilet;

Copii elevi, studenți, militari, pensionari: +5 lei/bilet;

Gratuit!

Intrarea este gratuită la toate expoziţiile pentru copiii pînă la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, persoanele cu handicap, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.