Muzeul Memorial “Aurel Lazăr” funcţionează în casa familiei Lazăr, construită în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Casa Lazăr are o valoare istorică deosebită, deoarece într-una din încăperile sale s-a semnat, la 12 octombrie 1918, Declaraţia de Independenţă a românilor cuprinşi în ţinuturile Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului faţă de Imperiul Austro-Ungar.

În anul 1989 clădirea a intrat în patrimoniul public, ca monument istoric. După ample lucrări de restaurare, la 1 decembrie 2008 este inaugurat aici Muzeul Memorial “Aurel Lazăr”.

 Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” găzduieşte o colecţie deosebită, formată din piese de mobilier autentic, obiecte de artă şi cărţi, fotografii de familie, toate acestea aparţinînd familiei ilustrului om politic. Cea mai mare parte a colecţiei a fost donată muzeului de către nora lui Aurel Lazăr, doamna Valentina Lazăr.

Dintre piesele de mobilier care au aparţinut lui Aurel Lazăr, amintim: un salon în stil eclectic compus dintr-o masă cu picioare sculptate din lemn de stejar, o canapea, două scaune cu braţe tapiţate, două scaune mai mici. O importantă piesă a colecţiei este un scaun cu braţe de culoare neagră, care, după opinia doamnei Valentina Lazăr, a aparţinut biroului pe care s-a redactat Declaraţie de Independenţă de la Oradea din 12 octombrie 1918.

Colecţia deţine şi obiecte de artă ce au aparţinut familiei Lazăr, printre care un vas de flori în stil secession cu bază ovală şi două capete de elefanţi, o stampă japoneză, două vase în stil japonez.

Muzeul oferă publicului şi cîteva fotografii şi tablouri de familie. Amintim în acest sens portretul în ulei al lui Aurel Lazăr realizat în atelierul celebrului pictor E. Kovács, portretele sub formă de fotografii ale părinţilor lui Aurel Lazăr, fotografii cu fiul său, Liviu Lazăr şi cu alţi membri din familie, fotografii cu scene de la înmormîntarea ilustrului avocat orădean.

O piesă importantă a colecţiei este şi dulapul în trei uşi, avînd un stil eclectic, care conţine volume cu ex-librisul lui Aurel Lazăr trecut pe prima filă, fapt ce atestă că au aparţinut marelui om politic.

Muzeul deţine cinci săli de expoziţie, trei dintre ele prezentînd repere şi fapte semnificative din viaţa şi activitatea lui Aurel Lazăr, sub forma unor documente importante din punct de vedere istoric caşerate pe carton. De altfel, toate acestea încearcă să reconstituie atmosfera în care a trăit dr. Aurel Lazăr. Pe lîngă această expoziţie permanentă, muzeul mai dispune de două săli rezervate expoziţiilor cu caracter temporar.

De asemenea, în curtea muzeului memorial este amenajată o sală cu un spaţiu generos, destinată unor diverse evenimente culturale sau ştiinţifice (expoziţii de artă, simpozioane, lansări de carte etc).

Aurel Lazăr s-a născut în anul 1872 la Oradea, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind avocat. Urmînd cariera tatălui, la rîndul său, devine avocat şi doctor în ştiinţe juridice.

 Personalitate marcantă a vieţii cultural-politice orădene, acesta s-a implicat cu dăruire şi înaltă competenţă, în procesul de constituire şi consolidare a României Mari. A reprezentat cercul electoral Aleşd la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, unde s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş cu patria mamă, România.

Ales membru al Marelui Sfat Naţional, Aurel Lazăr devine, de asemenea, membru al Consiliului Dirigent, guvern provizoriu în cadrul căruia deţine funcţia de Ministru al Resortului de Justiţie.

Marele om politic bihorean s-a evidenţiat în dificila acţiune de încadrare a Transilvaniei în structurile politice şi culturale româneşti după anul 1918 ocupînd numeroase funcţii importante: vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor, preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc, filiala Bihor (din anul 1926), vicepreşedinte al Reuniunii culturale „Cele Trei Crişuri”, primar al municipiului Oradea etc.

Fapt de asemenea important, în casa lui Aurel Lazăr a funcţionat, în perioada 6 decembrie 1940 – 1 noiembrie 1943, Consulatul Regatului României, condus de diplomatul dr. Mihai Marina.

Se stinge din viaţă în 18 noiembrie 1930, la vîrsta de 58 de ani.

Galerie foto:

Adresa:

Str. Aurel Lazăr nr.13, cod.410043 Oradea, jud. Bihor,
tel.: 0771 741 881
0259 442 112
e-mail: contact@mtariicrisurilor.ro

Orar:

Luni – Închis

Marţi - Duminică:
1 APRILIE - 31 OCTOMBRIE: 10.00 - 18.00 1 NOIEMBRIE - 31 MARTIE: 9.00 - 17.00

Ultima intrare în expoziție se face cu 30 min. înainte de ora de închidere

Preț bilete:

Adulţi: 10 lei/pers.

Copii, elevi, studenţi, pensionari: 5 lei/pers.

Taxă ghidaj pentru grupuri de minimum 15 persoane – Adulți: +10 lei/bilet;

Copii elevi, studenți, militari, pensionari: +5 lei/bilet;

Gratuit!

Intrarea este gratuită la toate expoziţiile pentru copiii pînă la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, persoanele cu handicap, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.