Începînd din 15 februarie a.c., Muzeul Orașului Oradea intră în reorganizare și se vor putea vizita doar parterul și subsolul.
 

Cu o istorie care se întinde pe multe secole, Cetatea Oradea este, în prezent, o fortăreață bastionară în stil italian, fiind una dintre cele mai frumoase monumente ale Renașterii târzii din Europa centrală. Prima atestare documentară a orașului Oradea datează din anul 1113, dar pe teritoriul actual al așezării, precum și în vecinătatea acestuia au fost descoperite urme de locuire mult mai vechi, datând din preistorie, din epoca bronzului, din cea a fierului sau din perioada dacică. În perioada medievală urbea a devenit un important centru economic, cultural, religios (aici funcționând Episcopia Romano-Catolică de Oradea).

Având în vedere unicitatea monumentului istoric în care este organizat muzeul, secției de istorie a cetății i-a fost alocat cel mai generos și atractiv spațiu. În cuprinsul acestei secții au fost organizate până în prezent mai multe expoziții dedicate istoriei cetății (cu cele trei faze de construcție, respectiv romanică, gotică și renascentistă), a bisericii mănăstirii, a catedralelor romanică și gotică, a palatului princiar renascentist; s-a avut în vedere valorificarea perioadei de glorie a Cetății din timpul Renașterii și Umanismului, a intervalului când a reprezentat bastionul de apărare al tânărului principat Transilvania în fața pericolului otoman; nu a fost omisă nici perioada prezenței turcești în zonă, „eliberarea” austriacă de la sfârșitul veacului al XVIII-lea, asediul „cel lung” al curuților, perioada habsburgică, rolul cetății în cadrul revoluției de la 1848-1849 sau la începutul secolului al XX-lea.

Săpăturile arheologice efectuate în ultimii ani au scos la iveală un număr impresionat de fragmente arhitectonice. Pe baza lor a fost amenajat un lapidarium. Prin intermediul lui vizitatorul poate lua contact cu fazele evolutive ale cetății orădene, în ea fiind prezente piese de factură romanică, gotică și renascentistă. Sunt expuse și capete și piloni de susținere a bolților, fragmente de nervuri de boltă, ancadramentre de piatră pentru uși și ferestre, pietre tombale. In situ se pot vedea fragmente din fațada vestică a catedralei gotice (în interiorul căreia au fost înmormântați regele Ladislau cel Sfânt, rege al Ungariei între 1077-1095, și Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei între 1387-1437 și împărat romano-german în intervalul 1433-1437), precum și profilatura Basilicii Sfânta Maria (romanică, sec. XIII) și a vechii biserici gotice. Acestora le sunt adosate morminte ale unor înalți prelați orădeni.

În corpul B al parterului Muzeului Orașului Oradea se află trei săli care găzduiesc arheoparcul. Aici se află ruinele sanctuarului bisericii Sfânta Fecioara Maria Mică, construită în secolul al XII-lea, înainte de marea năvălire mongolă din anul 1241, în urma căreia a fost parțial distrusă. A fost apoi reconstruită devenind a doua biserică alături de catedrala gotică din cetatea medievală. În secolul al XVI-lea a fost demolată de către principele Ștefan Báthori, pietrele recuperate fiind refolosite la construirea zidurilor exterioare ale cetății, iar în secolul al XVII-lea, peste biserica demolată, s-a construit partea de sud-vest a Palatului Princiar.

În ultima sală a corpului B este găzduită expoziția permanentă cu titlul „Biserici în palat”, exponatele fiind piese descoperite în timpul cercetărilor arheologice derulate în perioada 2012-2015 în zona celor trei săli. Sunt expuse obiecte provenind din perioada secolelor XI-XIX: fragmente de vase din secolele XI-XIII, monezi din argint, pipe, unelte medievale folosite în construcții, cahle din secolele XVI-XVIII, dar și vase din secolul al XIX-lea.

Secția Muzeului Orașului Oradea se află în Cetatea Oradea, Str. Emanuil Gojdu, nr. 39-41. Spațiile expoziționale sunt situate în corpurile A și B.

Secția Muzeul Orașului Oradea își propune să valorifice muzeal, științific, educațional etc. deopotrivă istoria Cetății și a orașului Oradea.

Până în prezent aici au fost amenajate mai multe expoziții permanente care se bucură de un interes sporit din partea turiștilor: Istoria fotografiei orădene/Colecția de tehnică și artă fotografică „Ștefan Toth”, expozițiile dedicate confesiunilor din Oradea, cea dedicată Primului Război Mondial și generalului Traian Moșoiu, perioadei comuniste din istoria Oradiei sau discotecii în anii 70-90 ai secolului al XX-lea etc.

Colecția de artă și tehnică fotografică adună în șase încăperi nu mai puțin de 500 de obiecte din colecția fotografului orădean Ștefan Toth. Colecționate de-a lungul a patru decenii, acestea prezintă o adevărată istorie a fotografiei.

Două expoziții interesante sunt cele care au în vedere perioada regimului comunist. Prima prezintă transformările pe care Oradea le-a suferit în acest interval din punct de vedere industrial, urbanistic, al infrastructurii școlare, spitalicești etc., încheindu-se cu momentul decembrie 1989. Cealaltă este dedicată uneia din cele mai mari libertăți pe care tinerii din aceasta generație au avut-o: frecventarea discotecilor. Sunt prezentate aici mai multe magnetofoane, casete audio, dar și caiete cu versuri, mărturii ale unor DJ etc.

Fiind de-a lungul timpului un oraș multiconfesional și sediu episcopal (romano-catolic, greco-catolic, ortodox, reformat) s-a alocat un spațiu generos istoriei spirituale pentru toate confesiunile importante.

Adresa:

Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41, cod. 410067 Oradea, jud. Bihor,
Tel: 0771 741 331
E-mail: contact@mtariicrisurilor.ro

Orar:

Luni – Închis

Marţi - Duminică:
1 APRILIE - 31 OCTOMBRIE: 10.00 - 18.00 1 NOIEMBRIE - 31 MARTIE: 9.00 - 17.00

Ultima intrare în expoziție se face cu 60 min. înainte de ora de închidere

Preț bilete:

Expoziții de bază:
Adulţi: 10 lei
Copii, elevi, studenţi, pensionari: 5 lei/pers

Taxă ghidaj pentru grupuri de minimum 15 persoane – Adulți: +10 lei/bilet;

Elevi, studenți, militari, pensionari: +5 lei/bilet;

Gratuit!

Intrarea este gratuită la toate expoziţiile pentru copiii pînă la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, persoanele cu handicap, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.