Orele:19.00-1.00  Eveniment: Noaptea muzeelor (sub genericul Muzeele orădene împreună!,ediţia a V-a).Este o manifestare muzeală care s-a dovedit de succes la primele patruediţii. Considerăm că într-o comunitate multietnică, multiconfesională şi multiculturală cunoaşterea cu obiectivitate a valorilor patrimoniale aparţinând tuturor etniilorce locuiesc în Oradea, cele ale românilor şi maghiarilor în principal, respectiv aparţinând cultelor care convieţuiesc în Oradea (ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat etc.), poate consolida respectul faţă de celălalt. Anul acesta vor putea fi vizitate între orele 19.00-1.00:

Muzeul Ţării Crişurilor (sediul nou, Str. Armatei Române nr. 1/A) – expoziţiile TrenchArt – arta din tranşee; Basarabia şi Crişana. Perenitatea artei populare în două provincii de la graniţele României Mari; Roma Antică. Civilizaţieşigrandoare. Tehnologie civilă şi militară; Transparenţe sacre. Icoane pe sticlă transilvănene (sec. XVII-XIX) din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor; Artă europeană (sec. XVII-XIX) din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, Donaţia Iosif Fekete (colecţia Muzeului Ţării Crişurilor); Artişti plastici orădeni din perioada interbelică;Salonul de Primăvară – Debreţin 2018, ediţia a XXVII-a. Premianţii; Vivariul

Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”(Str. Iosif Vulcan nr.16) – expoziţia permanentă

Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” (Str. Aurel Lazăr nr.13) – expoziţia Bihorul … la spargerea lumii (12 octombrie 1918-20 aprilie 1919); expunerea Rochiei Centenar (donaţia creatoarei de modă Rebeca Cotrău)

Muzeul Oraşului Oradea – Complex cultural (Muzeul Cetăţii şi Oraşului – Piaţa EmanuilGojdu nr. 39-41) – expoziţiile permanente: Biserici în palat – cercetări arheologice în Palatul Princiar; Istoria Pâinii; Istoria fotografiei orădene; Memorialul „Rezistență și represiune în Bihor”; Monumente în mișcare – „Depersonalisation”,a artistului Cătălin Bădărău; Evoluția orașului Oradea în regimul comunist (1945-1989); File de istorie – expoziţia Episcopiei Greco-Catolice de Oradea); Expoziţia Bisericii Reformate Oradea; Expoziţia Episcopiei Romano-Catolice de Oradea;expoziţia General Traian Moșoiu. Primul Război Mondial și eliberarea orașului Oradea; expoziţiile temporare: Intersectarea paralelelor. Memoria ceramicii populare maghiare în două colecții particulare; Zestrea Minerală a Maramureșului; Peceți identitare bihorene. Biserici ortodoxe construite în Oradea și Bihor între 1918-2018; Decenii de indiferenţă. Cetatea Oradea din pragul colapsului la măreţia de odinioară

Turnul Primăriei (Str. Tudor Vladimirescu nr.1)

Sinagoga Neologă „Sion” (Str. Independenţei nr.22)

Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea  (Str. Primăriei nr.25)

Muzeul Naţional Militar „Regele Ferdinand”, Filiala Oradea (Str. Armatei Române nr.24/A)

Muzeul Episcopiei Ortodoxe de Oradea (str. Roman Ciorogariu nr.3)- expoziţie de artă religioasă

Catedrala Romano-Catolică (Şirul Canonicilor nr.2) -expoziţia dedicată tezaurelor bisericii romano-catolice, cavoul unde sunt înmormântaţi episcopii importanţi ai cultului şi, ca noutate, Muzeul Farmaciei (B-dul Republicii nr.33);

Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”(Str. Iuliu Maniu nr.1) -expoziția Portrete ale Episcopilor Martiri realizate de pictorul Liviu Lăzărescu, colecția părintelui Ioan Stănculeț; Cripta Catedralei – expoziția Episcopului Martir Valeriu Traian Frențiu conținând antimise, obiecte de cult, veșminte, documente ale Ierarhului; Sediul Episcopiei (fosta Librărie Gutenberg, Str. Episcop Mihai Pavel nr.4) –Remember – Incendiul de la Palatul Episcopal din 25 august 2018 – expoziție cu fotografii, obiecte afectate de incendiu.

 

Intrarea va fi liberă în Noaptea muzeelor la toate obiectivele menţionate mai sus.

OTL Oradea va asigura transportul gratuit al publicului, cu un mijloc de transport destinat evenimentului, pe un traseu care face posibilă ajungerea la fiecare obiectiv inclus pe lista noastră. Orarul si traseul sunt disponibile aici.