Expoziţia Pictori şi sculptori orădeni din colecțiile Muzeului Țării Crișurilor (1950-1980)

Colecţia de artă contemporană a Muzeului Ţării Crișurilor Oradea cuprinde creaţii în toate genurile – pictură, sculptură, grafică din perioada cuprinsă între anii 1945, pînă în prezent. Criteriul temporal care stă la baza expoziţiei de acum este determinat de organizarea artiştilor din România în cadrul structurii Uniunea Artiştilor Plastici şi coincide cu debutul unei activităţi prolifice în Oradea. Expoziția propune o selecție de opere semnate de artiștii de marcă, între anii 1950-1980. Operele sînt caracterizate de un mixaj stilistic cu influenţe europene de la începutul secolului XX spre mijlocul acestuia, în care s-a putut vedea un interes sporit pentru arta occidentală.

Expoziţia prezintă lucrări cu tendinţe postimpresioniste, expresioniste, abstracţioniste şi simboliste cu origine în arta populară locală. Sînt expuși artiști plastici orădeni începînd cu generațiile de absolvenți ai deceniului cinci spre şase; pentru deceniul cinci numim pe Motl Roman, Aurel Pop, Kristofi János, care vor dovedi o evoluție în plan formal, şi deceniul șase cu Hora Coriolan sau Marta Jakobovits, Miklos Jakobovits, remarcaţi pentru influențe occidentale intermediate prin albume şi reviste de cultură; deceniul șapte cu tendințele împlinite și impuse acum în cadrul artei naționale. Expoziţia cuprinde peisajul postimpresionist – Adam Andrei, Kristofi János; compoziția abstractă cu accente expresioniste – Kiss Alexe, François Pamfil; portretul cu influențe expresioniste – Fux Paul. Tehnica predilectă în pictură este ulei pe pînză. Pentru genul sculpturii sînt selectate opere din perioada indicată, artiști precum: Iosif Fekete, Farkaș Iosif, Pamfil Rodica Stanca, Jakobovits Marta, Ungureanu Rodica, care au optat pentru diverse materii prime: piatră, metal, ceramică, lemn. Odată cu încheierea deceniului șapte apare în Oradea o generaţie de artişti tineri care au constituit gruparea A-35 Oradea creînd o deschidere în arta contemporană cu atitudini sincron occidentale. În noua expoziție permanentă a Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor, alături de care enumerăm și expozițiile de artă universală și modernă, acestei grupări i se va oferi un spațiu de expunere aparte.