Restaurare transfrontalieră HURO MUZEUM 0901/024

Proiectul „Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performanţă cu centrele Debreţin – Oradea” s-a realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România.

Durata proiectului a fost de 18 luni (1 februarie 2011 – 30 iunie 2012).

 Obiectivul general al proiectului a fost  realizarea de activităţi comune bazate pe restaurarea bunurilor culturale mobile comune la nivelul Euroregiunii Hajdú-Bihar-Bihor, în cadrul unei  reţele de  restaurare a  patrimoniului cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului: crearea unei baze de restaurare, în cadrul reţelei tematice comune de infrastructură, în două locaţii, Debreţin şi Oradea; întărirea cooperării transfrontaliere dintre specialiştii în restaurarea patrimoniului cultural şi elaborarea de publicaţii comune de specialitate.

Rezultatele Proiectului

În cadrul proiectului s-a creat o bază de restaurare modernă în două locaţii: trei laboratoare de restaurare (pictură, lemn şi paleontologie) la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea şi două laboratoare de restaurare (hârtie, textile) şi un laborator Röntgen la Muzeul Déri Debreţin, care facilitează suplimentarea capacităţilor lipsă din regiune.

 

Laboratoare Restaurare Oradea

Laboratoare Restaurare Debrețin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa de deschidere a proiectului a avut loc la Oradea, în februarie 2011, ocazie cu care specialiştii restauratori au susţinut comunicări ştiinţifice şi au creat Grupul Comun de Specialişti. Conferinţa de închidere a proiectului a fost organizată la Debreţin, în iunie 2012, cu participarea specialiştilor restauratori şi conservatori de la instituţii muzeale din Ungaria şi România.

Baza de restaurare modernă creată prin proiect, ce funcţionează la o înaltă performanţă, poate satisface cerinţele pe termen mediu şi lung în Euroregiune. Realizarea proiectului în comun şi efortul colectiv generat de acesta duce la întărirea cooperării transfrontaliere dintre specialişti şi la dezvoltarea relaţiilor profesionale. Rezultatele proiectului pe termen lung sunt date prin existenţa unei capacităţi comune de restaurare în regiune, care asigură conservarea obiectelor ce vor fi descoperite ulterior.