Secția de istorie

Expoziția reliefează, prin obiecte de patrimoniu, dar și informații accesibile prin intermediul mai multor monitoare touchscreen, trecutul istoric al Țării Crișurilor, începând din preistorie până la sfârșitul Evului Mediu. O sală prezintă viața și locuirea umană din paleolitic, neolitic și eneolitic, iar o alta, epoca bronzului cu artefacte valoroase descoperite în situri arheologice din Bihor. În sala a treia descoperim urmele civilizației celte prin piesele care provin, îndeosebi, din necropolele celtice: monede, podoabe, arme și vase ceramice. Alte două săli prezintă cea de-a doua perioadă a epocii fierului și perioada daco-romană. Civilizația dacică este ilustrată prin diverse obiecte, de la vase și unelte, la arme, obiecte de port și de podoabă. În sălile dedicate Evului Mediu Timpuriu ies în evidență tezaurul de vase din argint descoperit la Tăuteu – prezent pentru prima oară într-o expoziție permanentă a Muzeului, o replică a unui atelier de prelucrat piepteni, reconstituirea unui bordei din acea perioadă și cercetările arheologice făcute în Cetatea Biharea.

Alte puncte de atracție sunt reconstituirea unei săli princiare dintr-o cetate medievală, în care sunt prezentate piese de armură și arme, dar și sala breslelor și meșteșugurilor din Bihorul medieval. Expoziția se încheie cu istoricul Muzeului Țării Crișurilor și cu prezentarea artefactelor rare egiptene și grecești care au ajuns în colecția primului muzeu din Oradea la sfârșitul secolului al XIX-lea.