Vivariul Muzeului Țării Crișurilor

Vivariul este o expoziţie permanentă de animale mici aparţinînd la peste 40 de specii locale şi exotice de păianjeni, insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere, prezentate în 35 acvarii, acvaterarii şi terarii.

Ultima intrare în Vivariu se face cu 30 de minute înainte de ora de închidere. Vizita la Vivariu se poate face programat (la secretariatul muzeului, nr. 0772 081 499, între orele 9.00-15.00), înţelegînd aici grupuri care pot fi de maxim 40 de persoane (un grup de 30, la care se pot alătura 10 vizitatori particulari). În acest caz, durata de vizită este între 25 şi 30 de minute. Vizitatorii individuali au, de asemenea, acces (fără programare) sau se pot ataşa de grupurile care sînt pregătite să viziteze obiectivul, în limitele stabilite mai sus. Aceste condiţii de vizitare sînt obligatorii din mai multe motive: spaţiul nu poate fi supraîncărcat cu public; este nevoie de a păstra microclimatul din spaţiul respectiv; se impune a respecta securitatea animalelor.

Bilete se achiziţionează de la casieria situată la intrarea principală din clădirea muzeului. Accesul vizitatorilor se face din curtea muzeului, prin intrarea separată a Vivariului, urmînd indicatoarele.