Tapiseria românească contemporană

În cadrul artelor decorative, tapiseria este un domeniu distinct al artelor textile, cu sorginte în arta scoarțelor țărănești și a broderiilor medievale sau chiar mai vechi .

Tapiseriile sunt expresii vizuale, decorative, din lînă sau mătase, realizate manual sau la război, al căror scop e de a decora un spațiu dat.

Caracteristicile acestui tip de artefacte sunt: existența prealabilă a unui proiect, realizat de un artist, folosirea materialelor textile – fire de lînă, sisal, compatibile plastic, a unui instrumentar specific – gherghefuri, războaie de țesut, foarfeci etc., raportarea organică – conform legii spațiului, la un spațiu concret care trebuie îmbogățit fără a-i afecta  caracteristicile specifice

Arta tapiseriei este foarte veche, reperabilă încă din Antichitate.

 

Tipologic, tapiseria creată în România, poate fi grupată în tapiserii care reinterpretează simboluri și registre formale și ideatice de sorginte folclorică, cum ar fi scoarțele țărănești, tapiserii care revalorifică structuri geometrice,  abstracte şi tapiserii tridimensionale de factură foarte diversă.

Sub aspectul destinației şi al expunerii tapiseria poate fi monumentală sau decorativă.

Din punct de vedere al tehnicii de realizare, marea majoritate sunt tapiserii țesute în gherghef vertical – haute-lisse, nelipsind însă nici cele lucrate în război orizontal – bas-lisse. Acestor tehnici li se mai adaugă tehnicile de colaj textil, cele de împîslire și cele realizate în tehnici mixte diverse.

    Tapiseria se adaptează  structurii arhitecturale atît din spațiile publice cît și din spațiile de locuit cărora le e destinată, aducîndu-le un plus de culoare, de semnificație și de căldură.

Artiști precum Ion Nicodim,  Ariana Nicodim, Virgil Almășeanu, Geta Brătescu, Șerban Gabrea, Ana Lupaș, Ion Stendl, Gabriela Moisescu Stendl, Maria Ciupe, Ileana Balotă, Constanța Crișan, Simona Vasiliu Chintilă, Lucrezia Pacea, Corneliu Ionescu, Olga Porumbaru şi mulți alții,  au creat prin munca lor un patrimoniu de lucrări textile semnificativ, cu sensibilitate și poezie specifică.